Reguliere kip

Onze reguliere braadkip voldoet aan volgend lastenboek;

• 100% plantaardige grondstoffen, geen gebruik van dierenmeel en/of vismeel, bovendien bevat ons veevoeder geen dierlijk of gerecycleerde vetten, onder welke vorm ook. Ons eigen veevoederbedrijf, Joosen&Luyckx, laat ons toe een constant kwalitatief veevoeder te maken cfr de behoefte van onze braadkip.
• Belplume waardig (minimaal lastenboek van de braadkippenkolom Vlaanderen)
• De omgeving van kippen is verrijkt met strobalen of zitplatforms of er worden volle granen gestrooid om hun natuurlijk gedrag en activiteit te stimuleren.
• traject natuurlijk daglicht; wij hebben de ambitie om tegen 2022 al onze pluimveestallen uit te rusten met natuurlijk daglicht.
• Er wordt geen preventieve antibiotica toegediend, enkel verantwoord antibioticagebruik wordt toegestaan om zieke dieren te behandelen , wij volgen in deze de AMCRA richtlijnen.
• Groeibevorderaars zoals antimicrobiële middelen, hormonen of anabolica worden uiteraard niet gebruikt.
• Korte transporttijden van de levende dieren (minder dan 3u) en een respectvolle verdoving dragen bij tot een minimale stress van onze kippen.
• Een team van landbouwingenieurs en dierenartsen volgen onze pluimveehouders van nabij op en sturen bij daar waar nodig.